Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

06. februar 2012

Høringsfrist 06.10.2009

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til en nasjonal retningslinje for behandling i akutt fase, for sekundærforebygging og for rehabilitering ved hjerneslag. Retningslinjen omfatter voksne som rammes av hjerneinfarkt og hjerneblødning(intracerebral blødning), samt transitorisk iskemisk anfall (TIA)

 

Målet med retningslinjen er å bidra til en kunnskapsbasert og effektiv behandling med god kvalitet til alle pasienter i Norge, som rammes av hjerneslag eller TIA uavhengig av kjønn, alder og bosted.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |