Poliklinikkforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 05.08.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer for å følge opp Stortingets tilslutning om å endre helsepersonellkravet i regelverket for Innsatsstyrt finansiering (ISF).

Forskriftsendringen skal legge til rette for at helsehjelp utført poliklinisk av annet

helsepersonell enn leger kan utløse egenandeler, herunder egenbetaling fra pasient for manglende oppmøte uavhengig av hvilket helsepersonell pasienten har avtale med.

 

Saksbehandler

Terje Sletnes