Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse - tilkallingsavtaler MV

06. februar 2012

Høringsfrist 04.09.2009

Fristen er utløpt

"Tilkallingshjelp" eller "ringevikarer" (hvor arbeidstaker tilkalles etter behov) har en

viss utbredelse i flere bransjer og sektorer i arbeidslivet, blant annet i hotell- og restaurantbransjen og i helse- og omsorgssektoren. Den formelle organiseringen av slike arbeidsforhold varierer. I noen tilfeller inngås avtale for hvert enkelt oppdrag. I andre tilfeller inngås såkalte "rammeavtaler", hvoretter vedkommende arbeidstaker skal få tilbud om oppdrag når virksomheten har ledig arbeid.

 

Det har den senere tid vært fokus både på utbredelsen av slike arbeidsforhold og på

avtalenes rettslige stilling, særlig i forhold til arbeidsmiljølovens regler om midlertidig

ansettelse.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom |