Norsk indeks

06. februar 2012

Høringsfrist 04.07.2009

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender på høring: ”Norsk indeks”. Revisjonen er utført av en gruppe bestående av representanter fra de regionale AMK-sentralene, og RAKOS Helse Vest og andre fagmiljøer og -personer har bidratt med innspill.

 

Brev fra Legeforeningen Brev fra Legeforeningen - norsk indeks 1.doc 

 

Vedlegg 1 Norsk indeks vedlegg 1.pdf

Vedlegg 2 Norsk indeks vedlegg 2.pdf

Vedlegg 3 Norsk indeks vedlegg 3.pdf

Vedlegg 4 Norsk indeks vedlegg 4.pdf

Vedlegg 5 Norsk indeks vedlegg 5 

Saksbehandler

Audun Fredriksen |