Rapport om smittevern i fengslene

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2009

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementete har sendt på høring: ”Rapport om smittevern i fengslene”. Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt rapporten fra Helsedirektoratet om tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige (vedlagt). På bakgrunn av rapporten anbefaler Helsedirektoratet at det innføres nye faglige retningslinjer og nødvendige rutiner som sikrer mot smitteoverføring mellom innsatte i fengsler.

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning |