Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter

06. februar 2012

Høringsfrist 09.05.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring et utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter, som de ber om merknader på. Utkastet tilsvarer det gjeldende unntak.

Saksbehandler

Lars Duvaland