Landsstyresak - forslag om endring av spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Smith |