Landsstyresak- forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til maxillofacial kirurgi

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Norsk forening for maxillofacial kirurgi har fremmet forslag om å endre navnet på spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer til maxillofacial kirurgi. Søknaden fremmes på bakgrunn av et enstemmig vedtak på foreningens generalforsamling i oktober 2008.

Saksbehandler

Elisabeth Smith |