Veileder for voksenhabilitering

06. februar 2012

Høringsfrist 21.04.2009

Fristen er utløpt

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet angående: ”Veileder for voksenhabiliteringstjenesten”.

 

I denne fremgår det at målsettingen med veileder for voksenhabiliteringen er å gi tydelige føringer for videreutviklingen av voksenhabiliteringstjenesten og bidra til at voksenhabiliteringstjenestens oppgaver og tjenester skal være tydelig og forutsigbar for brukere, pårørende, personell og samarbeidspartnere på alle nivå.

 

Veilederen skal henvende seg til ledere på alle nivå som har ansvar for voksenhabiliteringstjenesten og andre virksomheter som gir tjenester til samme pasientgrupper. Den skal henvende seg til kommuner, brukere og pårørende, slik at disse får kjenneskap til hvilke tjenester som tilbys i voksenhabiliteringstjenesten.  

 

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning |