Høring – Den norske legeforenings alkoholpolitiske strateginotat

06. februar 2012

Høringsfrist 08.04.2009

Fristen er utløpt

Sentralstyret behandlet 7.des. 2007 en henvendelse fra Rusmiddelpolitisk utvalg med forslag om at sentralstyret oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et utkast til faglig basert strategidokument for Legeforeningens alkoholpolitikk. Det ble fattet vedtak på dette og en arbeidsgruppe ble oppnevnt.

Arbeidsgruppens utkast til alkoholpolitisk strateginotat ble overlevert Sentralstyret 24.02.09 og sendes i hht. Sentralstyrets vedtak på bred organisatorisk høring.

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning |