Landsstyresak - endringer i turnustjenesten

06. februar 2012

Høringsfrist 31.03.2009

Fristen er utløpt

Turnusrådet har arbeidet med en samlet drøftelse av turnusordningen i 2008. Hensikten med dette arbeidet har vært å oppdatere og forberede sentralstyret på myndighetenes utpill og utarbeide forslag til  eventuelle endringer, samt å vurdere standpunkt til om det fortsatt er nødvendig med en praktisk tjeneste etter grunnutdanning i Norge.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen |