Høring – Utvikling av allmennmedisinen

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender med dette ut på høring: Utvikling av allmennmedisinen. Målet med høringsnotatet er å bidra til diskusjon om hvordan allmennmedisinen kan utvikles.

Høringsnotatet gir en fremstilling av allmennlegetjenesten, og utfordringer og muligheter for å sikre befolkningen en bærekraftig og høykompetent primærhelsetjeneste som er rustet til å ta på seg fremtidens utfordringer.

Saksbehandler

FHR |