Landsstyresak - prinsipp- og arbeidsprogram 2010-2012

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Formålet med Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram er å angi prioriterte målsettinger og arbeidsområder for Legeforeningens virksomhet i perioden 2010 til 2012. Prinsipp- og arbeidsprogrammet er omstrukturert siden forrige programperiode. Hensikten er å tydeliggjøre de mål og delmål som er viktig for Legeforeningen på kort sikt for å realisere vår overordnede visjon om at medisinsk kunnskap er en forutsetning for å bygge og utvikle en god folkehelse og god helsetjeneste.

 

 

Saksbehandler

Terje Sletnes