Høring - forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell

06. februar 2012

Høringsfrist 13.02.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre helsepersonelloven § 53 slik at Helsedirektoratets adgang til å delegere godkjenningsmyndighet til yrkesorganisasjonene for spesialistgodkjenning opphører.

Saksbehandler

Terje Sletnes