Landsstyresak - forslag om endrede spesialistregler i generell kirurgi

06. februar 2012