Høring - Forslag til å endre barnevernloven om å legge det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn

06. februar 2012

Høringsfrist 11.02.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Terje Sletnes