Nasjonale retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer - vedtak fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

06. februar 2012

Høringsfrist 07.02.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.