Høring - rapport "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring

06. februar 2012

Høringsfrist 07.03.2009

Fristen er utløpt

Justis- og politidepartementet har sendt på høring "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring"

Saksbehandler

Lars Duvaland |