Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

06. februar 2012

Høringsfrist 07.02.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt