Høring - Forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften og opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikke

06. februar 2012

Høringsfrist 03.02.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning |