Nasjonale retningslinjer for individuell prinær forebygging av hjerte- og karsykdommer

06. februar 2012