Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, 3 medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1. 2010-31.12. 2013 - innhenting av forslag på kandidater

06. februar 2012

Høringsfrist 02.02.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brænden