Utkast til endringer av forskrift om tuberkulosekontroll, MSIS- og tuberkulosekontrollforskriften og blåreseptforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 04.11.2008

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp