Høring - Nordic Nutrition Recommendations del 2

20. desember 2012

Høringsfrist 28.12.2012

Fristen er utløpt

Den andre bolken av forslag til nye nordiske næringsstoff – anbefalinger sendes på høring.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fem nordiske landene leder arbeidet, som finansieres av Nordisk ministerråd. Over hundre forskere og eksperter har jobbet med grunnlaget for anbefalingene

Saksbehandler

Gorm Hoel | Helsepolitisk avdeling