Landsstyremøtet 2013 – innmelding av lovsaker

06. desember 2012

Høringsfrist 05.02.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 4. – 6. juni 2013 i Alta. For å forberede landsstyremøtet best mulig orienteres det i dette brevet om ulike frister foran landsstyremøtet.

Lovsaker
Frist for å fremme lovendringsforslag er i henhold til Legeforeningens lover fire måneder før landsstyremøtet, dvs mandag 4.2.2013

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet | Helsepolitisk avdeling