Høring – utkast til rundskriv om CFS/ME

30. oktober 2012

Høringsfrist 21.11.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rundskriv om utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME

Formålet med dokumentet er å bidra til faglig utvikling og likhet i tjenestene bla. forhold til utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging samt god kvalitet på tjenestene til pasienter med CFS/ME, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling