Høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

31. juli 2012

Høringsfrist 25.09.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Camilla Fagerholt Storli Avdeling for Jus og arbeidsliv