Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

12. juni 2012

Høringsfrist 07.08.2012

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mener dagens lovverk ikke beskytter barn og unge godt nok mot markedsføring av "usunn" mat og drikke, og har sendt forslag til ny regulering på høring.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er regulering av markedsføring av "usunn" mat og drikke er ett av flere virkemidler som kan bidra til å motvirke usunt kosthold hos barn og unge, og dermed forebygge overvekt og kostholdsrelaterte sykdommer.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Helsepolitisk avdeling