Høring - Rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft

10. april 2012

Høringsfrist 07.05.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring rapport om rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft.

I rapporten er det kartlagt hvem som har behov for rehabilitering etter kreftsykdom, hvilke rehabiliteringstilbud som foreligger til kreftpasienter, gitt en oversikt over noen tiltak/planer i de regionale helseforetakene og gitt en oversikt over brukerorganisasjonenes erfaringer.

Lenke til rapporten: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rehabiliteringstilbudet-til-pasienter-med-kreft/Publikasjoner/rehabiliteringstilbudet-til-pasienter-med-kreft.pdf