Høring – Nytt kodeverk for laboratorietjenestene

15. februar 2012

Høringsfrist 07.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har i samarbeid med Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) og faglige referansegrupper, laget utkast til nytt kodeverk for laboratorietjeneste.

Med utgangspunkt i NEKLAB er det utarbeidet et nytt forslag til laboratoriekodeverk. Formålet med kodeverket er en nasjonal entydig dokumentasjon av den medisinske aktiviteten som utføres ved laboratoriene. Kodeverket skal brukes i den elektroniske samhandling i helse- og omsorgssektoren, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i forbindelse med henvisning/rekvirering, analysearbeid og svar på laboratorieundersøkelser.

Helsedirektoratet ber om høringsinstansenes innspill på om kodeverket reflekterer den medisinske aktivitet i laboratoriefagene, spesielt med tanke på:

  1. Manglende undersøkelser
  2. Undersøkelser som bør utgå (foreldet osv)
  3. Åpenbare feil ved gruppering av undersøkelser
  4. Betegnelse på undersøkelser
  5. Manglende eller feilaktig definisjon av undersøkelsene

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling