Høring - Revidert fastlegeforskrift

06. februar 2012

Høringsfrist 27.02.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til revidert fastlegeforskrift. Revisjonen er en konsekvens av Samhandlingsreformen. Forslagene til forskriftsendringer innebærer forskriftsfesting av en rekke forhold som i dag er regulert i sentrale avtaler. I tillegg foreslås det forskriftsfestet mange nye plikter for fastlegene. Det vises til følgebrev fra Legeforeningen og høringsnotatet for nærmere beskrivelse.

Se også:
Høringsside Helse- og omsorgsdepartementet

 

Saksbehandler

Lars Duvaland