Høring - Endring i forskrift om medisinsk utstyr

18. desember 2013

Høringsfrist 02.02.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling