Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

05. juli 2013

Høringsfrist 17.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv