Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

05. juli 2013

Høringsfrist 17.09.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv