Høring - om utleveringsbestemmelser for tuberkulosemidler

03. juli 2013

Høringsfrist 21.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling