Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning

26. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret vedtok 18.mars 2011 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede legespesialistenes etterutdanning.

Sentralstyret ønsket at det ble gjort en kartlegging av den nåværende etterutdanningsaktivitetene og mulighetene for å gjennomføre en nødvendig etterutdanning, mulighetene for permisjon med lønn, for dekning av utgifter, hva gjennomsnittlig etterutdanningsaktivitet per år er, hvor tilbudene finnes og en vurdering av om de er tilfredsstillende.

Saksbehandler

Marit Gustavsen Medisinsk fagavdeling