Landsstyresak - om nedleggelse av regionsutvalg

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Det er fremmet forslag om nedleggelse av regionsutvalg.

Forslagsstiller mener det lett vil kunne bli slik at Administrativ ledelse både på HF og RHF kan finne støtte for sitt syn i ett eller annet legeforeningsorgan, i motstrid med de tillitsvalgte som faktisk er legeforeningens stemme i saken.

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv