Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv