Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger

21. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

En gruppe bestående av Svein Aarseth, Leder Oslo legeforening. Leder, Gaute Hagen (Norsk Radiologisk forening), Torgeir Hoff Skavøy, (Norsk forening for allmennmedisin), Knut E.A.Lundin (Norsk indremedisinsk forening), Ellen Schlichting (Norsk kirurgisk forening) har på oppdrag fra sentralstyret vurdert spesialforeningsstrukturen.

Gruppen går inn for:

  • Faglige grupperinger som kan sees som undergrupper under fagmedisinsk forening bør ikke godkjennes som spesialforening. Der slike foreninger er godkjent, bør godkjenningen revurderes.
  • Spesialforeningene med unntak av Eldre Lægers forening, bør normalt ikke påregne tilskudd til drift fra Legeforeningen.

  • Spesialforening bør ikke tillegges ansvar for arbeid med kompetanseområder. Dette bør ligge i involverte fagmedisinske foreninger. Aktuell spesialforening kan eventuelt inviteres med.

 

 

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for Jus og arbeidsliv