Høring - Akuttutvalgets delrapport

06. november 2014

Høringsfrist 25.11.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet Akuttutvalgets delrapport om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus på høring. Rapporten inneholder en samlet beskrivelse av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus med særlig vekt på legevakt

Helse- og omsorgsdepartementet ber særlig om tilbakemelding på de konkrete tiltakene som Akuttutvalget foreslår:

  • Hvilken effekt vil du ulike tiltakene forventes å ha?
  • Hvilke forutsetninger trengs for at de skal kunne gjennomføres?
  • Hvilke tiltak bør gis høyest prioritet?
  • Er det tiltak som mangler?  

Delrapporten er en viktig del av grunnlaget for de kommende stortingsmeldingene om primærhelsetjenesten og nasjonal sykehusplan.

Les mer om høringen "Akuttutvalgets delrapport" fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling