Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

10. juni 2014

Høringsfrist 21.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til akuttmedisinforskriften (forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v.) Forslaget innebærer også endringer i forskrift om pasientjournal.

Vesentlige forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er bl.a. regulering av:

  • Kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil
  • Svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler
  • Legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige samtaler
  • Tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117
  • AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral når henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra spesialisthelsetjenesten.

Les mer om høringen: Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv