Høring - Fritt sykehusvalg Norge - innspill til innhold og kvalitetssikring av informasjon på nettsiden

28. mai 2014

Høringsfrist 11.06.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å komme med  innspill til innholdet på frittsykehusvalg.no.

På frittsykehusvalg.no publiseres i dag forventede ventetider for rundt 190 undersøkelser og behandlinger innen fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Helsedirektoratet ønsker innspill til innholdet i listen, for eksempel om det er undersøkelser og behandlinger som bør tas inn i listen eller om noe bør spesifiseres annerledes.

Helsedirektoratet oppfordrer i tillegg alle behandlingssteder til å kvalitetssikre informasjonen om eget behandlingssted på frittsykehusvalg.no. Se høringsbrevene fra Helsedirektoratet for mer informasjon.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling