Høring - Kvinnehelse - 10 år etter kvinnehelsestrategien

01. april 2014

Høringsfrist 28.05.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling