Høring - Protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien

01. juli 2015

Høringsfrist 20.10.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt Medisinsk fagavdeling