Høring – Rundskriv til forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

16. januar 2015

Høringsfrist 03.02.2015

Fristen er utløpt

Høringen omhandler revidert forskrift for Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Forskriften trådte i kraft 01.01.15. Forskriften var på høring i Legeforeningen vinteren 2014.

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt forslag til rundskriv til forskriften. Rundskrivet inneholder en beskrivelse av hvordan forskriften skal forstås, samt en veiledning som gir råd og praktiske eksempler for å kunne opprettholde gode rutiner og sikre kvalitet i legemiddelhåndteringen. Vedlegg 1 til rundskrivet som skal inneholde en beskrivelse og eksempler på risikovurderingen knytte tilberedning er fortsatt under utarbeidelse.

Høringsfristen må dessverre settes svært kort grunnet Helsedirektoratets frister.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. februar 2015. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv