Høring – demensplan 2020

24. juni 2015

Høringsfrist 09.08.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om demensplan 2020.

Målet med demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet.

Med bakgrunn i brukeres og pårørendes innspill, uløste utfordringer fra dagens plan og ny kunnskap, foreslås det fem hovedgrep for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende:

 

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling