Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

02. november 2015

Høringsfrist 16.12.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Tobakksdirektivet har som utgangspunkt å gjøre tobakk mindre tiltrekkende på unge, samtidig som det skal tilrettelegge for felles reguleringer av tobakksprodukter på tvers av grensene i EU.

De foreslåtte endringer i tobakksskadeloven er som følger:

  • Det skal bli tillatt å kjøpe e-sigaretter med inntil 20 mg nikotin i Norge
  • Det skal bli forbudt å røyke e-sigaretter på steder der røykeforbudet gjelder (I dag er det opp til eieren av lokalene å tillate, eller forby, røyking av e-sigaretter)
  • Også e-sigaretter skal utstyres med helseadvarsel
  • Det blir forbudt å importere, selge eller dele ut røyketobakk med kunstig smak, som for eksempel av frukt, krydder eller vanilje
  • Mentolsigaretter blir forbudt etter 2020
  • Lakrispiper skal behandles som godteri

Om e-sigaretter: Sekretariatet legger til grunn at Legeforeningen støtter forslaget om at e-sigaretter innlemmes i røykeloven. Sekretariatet ber særlig om foreningsleddenes syn på dette.  

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-implementering-av-tobakksproduktdirektivet-201440ef--forslag-til-endringer-i-tobakksskadeloven/id2458896/

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling