Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

24. oktober 2016

Høringsfrist 14.11.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling