Høring - forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

12. juli 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Departementet skriver at bakgrunnen for forslaget først og fremst er at regelverket i dag er vanskelig å forstå for pasientene. Dagens forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp) retter seg både mot pasienter og behandlingssteder. Forslaget til ny forskrift skal ifølge HOD bedre ivareta pasientenes behov for forutsigbarhet, samtidig som regelverket blir enklere og innebærer en avbyråkratisering.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Saksbehandler

Pål Alm Kruse | Jus og arbeidsliv