Høring - Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen - landsstyresak trekkes

22. februar 2016

Høringsfrist 03.02.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen viser til høringsbrev datert 18. desember 2015 og 12. januar 2016. Høringsfristen var 3. februar 2016. Det ble mottatt 21 høringssvar.

På bakgrunn av mottatte høringssvar vurderte sentralstyret saken i sentralstyremøtet 18. februar 2016. Etter en totalvurdering av høringssvarene fant sentralstyret at det ikke var grunnlag for å gå videre med forslaget overfor landsstyret, og trekker derfor landsstyresaken.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm | Avdeling for jus og arbeidsliv