Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

20. juli 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Høringsforslaget er en oppfølging av Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger), som ble fremmet 10. juni 2016. For flere av de foreslåtte lovbestemmelsene er det nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift.

Høringsforslaget er en oppfølging av Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger), som ble fremmet 10. juni 2016. For flere av de foreslåtte lovbestemmelsene er det nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift. Høringsforslaget omhandler blant annet:

  • ny regulering av elektroniske sigaretter
  • nye helseadvarsler
  • forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av villedende elementer på pakningene for tobakksvarer og elektroniske sigaretter, og forbud mot karakteristisk smak
  • regulering av fjernsalg av tobakksvarer og elektroniske sigaretter til forbrukere
  • unntak fra kravet om standardiserte pakninger for visse produktkategorier.

Legeforeningen har tidligere sagt ja til at e-sigaretter blir lovlig, men mener det må reguleres strengt og behandles på lik linje som andre tobakksprodukter. Dette innebærer blant annet krav om helseadvarsler, krav om nøytrale pakninger og forbud mot smakstilsetning. Begrunnelsen er at e-sigaretter kan bidra til at de som røyker i dag vil få et alternativ som vil kunne hjelpe flere å slutte. Forslaget vil gjøre folk oppmerksom på at e-sigaretter ikke er helt uskadelige produkter.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling